Suomen Julkisivupalvelut - Yhteystiedot

Likainen julkisivu – 3 yleisintä syytä likaiselle julkisivulle

1990-luvun puolivälistä lähtien likainen julkisivu on tunnistettu imagolliseksi ongelmaksi esimerkiksi vuokra-asteen täyttymisessä.

Mistä likainen julkisivu johtuu?

Aiemmin julkisivujen likaisuus oli enemmänkin isojen kaupunkien ydinkeskustoissa sijaitsevien kiinteistöjen ongelma ja riesa. Likaa kertyi ajoneuvoista lähtevistä pakokaasuista, noesta, rasvasta, tiepölystä ja piestä. Nykyään likaisuus on levinnyt myös taajamiin ja niiden ulkopuolelle.

Likainen julkisivu johtuu nyt pääsääntöisesti kasvustosta, kuten levästä, jäkälästä, sammaleesta, homeesta ja näiden variaatioista.

Ongelmaksi on veikattu useimmin ilmaston lämpenemistä, ilmaston saastumista, rakennusmateriaaleja, maaleja, pintakäsittelyaineita jne.

3 yleisintä syytä likaiselle julkisivulle

Ilmiö alkoi vuonna 1990-luvun puolivälissä kun polttoaineistamme poistettiin lyijy ja rikki, jotka olivat mikrobikasvustoille myrkkyä. Pakokaasuista tuli puhtaampia ja vaikuttivat suoraan ilman puhtauteen sekä julkisivuihimme.

Toinen merkittävä syy on tietysti ilmaston lämpeneminen – kaikki edellä mainitut kasvustot vaativat kasvaakseen +3 asteen lämpötilan ja 30% ilman kosteuden. Pitkät ja sateiset syksyt, leudot talvet ja aikainen kevääntulo tarkoittavat, että nämä kasvustot saavat kasvaa noin 8 kuukautta vuodessa.

Kolmas kasvustoihin vaikuttava asia oli VOC-direktiivi (kielletyt orgaaniset yhdisteet) maaleissa ja niihin rinnastettavissa kemikaaleissa, joka astui voimaan 2012. Tämä mahdollisti sen, että aikaisemmin maaleissa olleet yhdisteet toimivat ehkäisevänä tekijänä kasvustoille ja niiden poissa ollessa jopa melko tuoreet maalipinnat saavat pinnalleen kasvustoja.

Kasvustot eivät vaadi paljoa

Kasvustot ovat erittäin vaatimattomia. Levälle riittää ravinteeksi pöly ja selluloosa, sammal imee ravinteensa ilmasta ja sateista. Jäkälä erittää jäkälähappoa ja imee sitä kautta ravinteensa kivestä, home viihtyy ensisijaisesti puurakenteissa ja ulkoverhouksissa.

Kaikki nämä kasvustot kuitenkin tarvitsevat kosteutta elääkseen ja suojaisan, mielellään varjoisan paikan kasvaakseen. Tästä johtuen ilmansuunnista pohjoinen ja itä ovat niitä, joissa kasvustoa esiintyy huomattavasti enemmän kuin etelän ja lännen puolella.

Täytyy kuitenkin muistaa, levät, sammaleet, jäkälät ja homeet ovat erittäin tärkeitä ekosysteemillemme, mutta niiden paikka on luonnossa, pidetään julkisivut puhtaina. Likainen julkisivu on kuitenkin merkittävä imagollinen kysymys, joka vaikuttaa viihtyvyyteen, vuokrausasteeseen ja moneen muuhun asiaan.

Kirjoittaja

Juha Myöhänen

Asiantuntija

juha@julkisivupalvelut.com

Ota yhteyttä