Elementtisaumauksien korjaukset

Julkisivuelementtien väliin tarvitaan sauma, joka joustaa ja ehkäisee veden pääsyn rakenteisiin.
Toteutamme elementtisaumaukset uudis- sekä saneerauskohteisiin, ammattitaidolla ja sovitussa
aikataulussa.